Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

En
Nyerhvervelser

Nye værker til CLAY samlingen

12. juni – 28. oktober 2018

På sommerens udstilling præsenteres et mindre udsnit af nye værker, der i løbet af de seneste år er blevet indlemmet i CLAY samlingen, heriblandt værker af blandt andre Nils Erik Gjerdevik, Lars Ravn, Kari Christensen, Niels Reumert, H.A. Brendekilde, Anders Ruhwald og Anne Fløche.

Værkerne er skænket af privatpersoner, keramikere, foreninger og fonde.

Museets direktør, Pia Wirnfeldt, udtaler: “Vi er meget taknemmelige for de løbende værkdonationer til CLAYs samling. Det er så væsentligt for museets vision om at formidle keramikken på tværs af tradition og nutid for et bredt publikum.”

CLAY modtager ikke offentlige midler til køb af kunst. Det er derfor private kræfter, der må træde til. Således vil museet gerne bringe en stor tak til museets donatorer, som hver for sig på enestående og generøs vis har støttet museet og bidraget til at gøre museets samling bred og mangfoldig – på tværs af tid, materialer, udtryk og teknikker.

Udstillingen kan opleves i museets underetage.