Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

en
historie

Af ler er du kommet…

CLAY er ikke bare det engelske ord for ler, men også et navn, der griber tilbage i museets egen historie. Ideen til museet udspringer nemlig af den internationale kunstnersammenslutning CLAY TODAY, der i 1990 holder et symposium på det nærliggende Tommerup Teglværk. Her finder danske keramikere masser af inspiration fra deres udenlandske kolleger og kommer frem til, at tiden er inde til, at Danmark skal have sit eget museum for moderne keramisk kunst, kunsthåndværk og design.
En initiativgruppe begyndte at arbejde på sagen, og fire år senere åbner Keramikmuseet Grimmerhus i det smukke, gamle enkesæde Grimmerhus i Middelfart, som i mange år havde fungeret som pensionat. Hoveddrivkraften bag arbejdet var keramikeren Peter Tybjerg, der også bliver museets første leder.
Han afløses i 1996 af Jytte Møller der også er keramiker, og året efter tiltræder Lise Seisbøll stillingen som direktør. Hun leder med stor entusiasme og faglig dygtighed museet gennem de næste 18 år. Under hendes ledelse vokser museet fra at have ganske få værker i sin samling til at vokse sig ud over sine oprindelige rammer. Det sker, da Royal Scandinavia i 2010 beslutter at hele museumsdelen skal overdrages til museet i Middelfart. Det bliver startskuddet til en omfattende om- og tilbygning af museet, og i samme forbindelse skifter museet i foråret 2015 navn til CLAY Keramikmuseum Danmark.
Lige fra begyndelsen var museet præget af et internationalt udsyn og er i dag et anerkendt museum for dansk og udenlandsk samtidskeramik, som kan tiltrække kunstnere og publikum fra hele verden.
Foto: Middelfart Byarkiv