Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

En
Vedtægter og generalforsamling

Vedtægter og generalforsamling

Vedtægter

 

Generalforsamling

Grundet COVID-19 har bestyrelsen valgt af aflyse generalforsamlingen søndag den 15. marts 2020.
Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling, når smitterisikoen er overstået.
Vi respekterer hermed de anbefalinger, der kommer fra regeringen vedr. forsamling af større grupper.


Indkaldelse til generalforsamling, prioriteringsliste samt værker til udlodning kan læses her:
Generalforsamling 2020

Prioriteringsliste 2020
Udlodning 2020

 

Revideret regnskab 2019
Budgetforslag 2020

Note til revideret regnskab 2019:
Et par store donationer til Clay blev besluttet i 2019, men det endelige køb (betaling) bliver først først effektueret i 2020. Det drejer sig om en skulptur af Steen Ipsen (75.000) og 3 genstande af Susanne Ussing (36.000).