Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

En
Vedtægter og generalforsamling

Vedtægter og generalforsamling

Vedtægter

 

Generalforsamling

Søndag d. 4. oktober 2020 kl. 15.00 – 17.00 bliver generalforsamling for CLAY Venner afholdt på Middelfart Gymnasium – se nedenstående indkaldelse.


Indkaldelse til generalforsamling, prioriteringsliste samt værker til udlodning kan læses her:
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Prioriteringsliste 2020
Udlodning 2020

 

Revideret regnskab 2019
Budgetforslag 2020

Note til revideret regnskab 2019:
Et par store donationer til Clay blev besluttet i 2019, men det endelige køb (betaling) bliver først først effektueret i 2020. Det drejer sig om en skulptur af Steen Ipsen (75.000) og 3 genstande af Susanne Ussing (36.000).