Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

En

Fonde og Sponsorer

CLAY Keramikmuseum er en selvejende institution som modtager driftstilskud
fra Middelfart Kommune.

Museet er ikke statsanerkendt men nyder stor opbakning fra en lang række private fonde og sponsorer, der gør det muligt at udvikle museet, realisere udstillinger, skabe spændende publikumsaktiviteter og erhverve væsentlige værker til samlingen.

I 2015 indviede museet en tilbygning på 1500 m2, finansieret med støtte fra:

 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Augustinus Fonden
 • Det Obelske Familiefond
 • OAK Foundation Denmark
 • OJD Fonden

I sommeren 2023 ser CLAY Keramikmuseum endnu en gang frem til at kunne udvide med højsikret udstillingssal realiseret med støtte fra:

 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
 • Augustinus Fonden
 • Knud Højgaards Fond

Det store og pågående arbejde med registreringen af 55.000 keramiske genstande samt 10.000 tegninger, tryk, arkivalier, fotos med mere fra Royal Copenhagen Samlingen er støttet af: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Sponsorer:

 • Carl Hansen & Søn
 • Jotun Odense
 • Middelfart Sparekasse
 • Petersen Tegl A/S