Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

En
Museets bestyrelse
Formand for
 CLAY Keramikmuseum Danmark
Erik Jacobsen
Østerled 10
2100 København Ø

Bestyrelsesmedlem
Knud Erik Hansen
Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S
Hylkedamvej 75-77
5591 Gelsted


Bestyrelsesmedlem
Jacob Siboni
Callisensvej 17
2900 Hellerup


Bestyrelsesmedlem
Søren Illum Nielsen
H.P. Priorsvej 15
5500 Middelfart
Repræsentant for
 Akademirådet
Gunhild Rudjord
Svanninge Huse 23
5600 Faaborg
Repræsentant for 
Middelfart Kommune
Jens Backer Mogensen
Hessgade 2
5500 Middelfart
Repræsentant for 
Middelfart Kommune
Karin Riishede
Kåsvænget 13, Strib
5500 Middelfart
Repræsentant for CLAY Venner
Bodil Lütken
Østre Hougvej 11
5500 Middelfart
Repræsentant for CLAY Keramikmuseum Danmark
Direktør Pia Wirnfeldt
Kongebrovej 42
5500 Middelfart
Vision
’Museet skal som Danmarks specialmuseum for keramik være et kraftcenter for viden, indsamling, bevaring og formidling af dansk og international keramik’
’Museet skal formidle keramikkens magi og mangfoldighed på flere niveauer såvel historisk og teknisk som kunstnerisk’
’Museet skal forske og formidle på tværs af tradition og nutid og gøre keramikkens historiske udvikling vedkommende for et bredt publikum’
’Museet skal være en platform for æstetiske og sociale oplevelser’
– Vedtaget på DKM’s bestyrelsesmøde den 02. december 2013

 

Værdigrundlag

CLAY Keramikmuseum Danmark ønsker som attraktion og organisation at fastholde fokus på fortsat vækst og trivsel. Vi vælger vore personressourcer ud fra værdier som idealisme, kreativitet, mod, ansvarsbevidsthed, arbejdsomhed, engagement, loyalitet, naturlig elegance og ikke mindst ærlighed. Disse værdier tegner museets atmosfære.

– Vedtaget på DKM’s bestyrelsesmøde den 17. september 2008