Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

En
Bestyrelse
Formand for
 CLAY Keramikmuseum Danmark
Erik Jacobsen
Bestyrelsesmedlem
Knud Erik Hansen
Søren Illum Nielsen

Repræsentant for
Akademirådet
Gunhild Rudjord

Repræsentant for Middelfart Kommune
Jens Backer Mogensen
Repræsentant for
Middelfart Kommune
Karin Riishede

 

Repræsentant for CLAY Venner
Bodil Lütken
Repræsentant for CLAY Keramikmuseum Danmark
Direktør Pia Wirnfeldt