Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

En
Besøg CLAY

Information

Tasker
Der må ikke medbringes tasker (store som små) i udstillingsområderne. Der forefindes aflåste skabe i garderoben.
Barnevogne
Barnevognshjul skal forsynes med betræk. Disse udlånes på museet mod depositum.
Gangbesværede
Gæster med stok er velkomne, dog må der ikke benyttes vandrestokke på museet af hensyn til gulvene.
Handicapadgang
Museet er handicapvenlig og råder over handicapindgang samt elevatorer. Museet og cafeen er tilgængelig med el– og manuel kørestol samt el-scootere, dog beder vi gæster med el-scootere køre på laveste hastighed af sikkerhedsmæssige årsager.
Førerhunde må gerne medbringes.
Der er handicaptoiletter i museets underetage i både den nye og gamle bygning.
Museet råder over en kørestol, som kan lånes ved henvendelse i billet-salget. Kørestolen er dog kun til indendørs brug. Ved behov for af- og pålæsning tæt ved handicap indgangen, kan man henvende sig i billet-salget.
Gratis ledsager til udstillinger
Kørestolsbrugere kan gratis medtage en ledsager – også uden fremvisning af ledsagerkort fra Invalideorganisationernes Brugerservice.
Fotografering
Du er meget velkommen til at tage billeder af og på CLAY Keramikmuseum Danmark. Dog må du ikke bruge stativ, blitz eller ekstra belysning, lige som reglerne angående copyright betyder, at dine billeder kun må bruges til privat brug.

Skoleklasser

Skoleklasser er velkomne på museet, men inden et besøg beder vi om henvendelse til gæste- og arrangementschef, Helle Tengstedt.
Pris:
Børn og unge under 18 år: Gratis
Studerende: Halv pris på entrebilletten
– husk at medbringe studiekort
Kontakt:
Gæste- og arrangementschef
Helle Tengstedt
Tlf.: 24 97 43 22 (telefonisk henvendelse tirsdag til fredag kl. 13-17)
Mail: helle@claymuseum.dk
Omvisning
Omvisninger arrangeres i museets åbningstid og kun mod forudbestilling.
Varighed. 45 minutter.
Pris: DKK 800,- på hverdage
Pris: DKK 1000,- i weekenden
Prisen gælder for grupper op til 25 personer i åbningstiden på hverdage/weekend.
Booking senest 14 dage før den ønskede omvisning:
Kontakt:
Gæste- og arrangementschef
Helle Tengstedt
Tlf.: 24 97 43 22 (telefonisk henvendelse tirsdag til fredag kl. 13-17)
Mail: helle@claymuseum.dk
Ekstra åbent
Mulighed for besøg uden for museets almindelige åbningstid (mandag dog lukket):
Ekstra åbent, pr. påbegyndt time før kl. 10:
DKK 600,-
Ekstra åbent, pr. påbegyndt time efter kl. 17:
DKK 800,-