Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

en
arkitektur

Museets arkitektur

CLAY Keramikmuseum Danmark består af to meget forskellige bygnings-stile. Fra vejen ser man den gamle hovedbygning, herskabsvillaen Grimmerhus. Fra vand-siden kan man se en stor, moderne glasfacade.

Huset blev opført som enkesæde til det nærliggende Hindsgavl Slot i 1856-57. Det er tegnet af en af datidens store arkitekter, Johan Daniel Herholdt, der regnes for at være Danmarks første villa-arkitekt. Han er dog også kendt for offentlige bygninger som Universitetsbiblioteket, Nationalbanken (nu redrevet) og Odense Rådhus sammen med Carl Lendorf.

Grimmerhus er bygget i historicistisk stil og gør indtryk med sine karakteristiske røde, rundbuede gavle. Når man kommer ind, møder man en imponerende vestibule i nygotisk stil.

Bygningen bliver fredet i 1993 som et velbevaret eksempel på noget af det allerførste danske villabyggeri.

Siden 1994 har der været keramikmuseum på stedet, og da det efterhånden vokser og har brug for mere plads, begynder man i 2008 at planlægge en udvidelse. Dette kalder på utraditionelle løsninger, da museet er fredet og placeret tæt på vandet og fredskov.

Efter en arkitektkonkurrence, finansieret af Realdania, falder valget på firmaet Kjaer & Richter A/S, der samarbejder med arkitekt Niels Frithiof Truelsen, Wad Landskabsarkitekter og Henry Jensen A/S Rådgivende Ingeniører. De vælger i respekt for det gamle hus og omgivelserne at placere hovedparten af den 1500 m2 store museumstilbygning under jorden.

Udsigten over Lillebælt bevares ved at bygge ind i skrænten og afslutte med store glasfacader ud mod vandet. I Skulpturparken bag museet ses kun den nybyggede ”overjordiske” pavillon, der er beklædt med håndstrøgne teglsten fra Petersen Tegl A/S. Resten er placeret under jorden.

Fem fonde har i alt bidraget til byggeriet med 60 mio. kr. Det drejer sig om: Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, OAK Foundation Denmark og Det Obelske Familiefond.

Tilbygningen og museets nye navn, CLAY Keramikmuseum Danmark, blev indviet under overværelse af HM Dronningen d. 19. maj 2015.

Udsnit af pavillonens håndstrøgne teglsten