Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

en

Museets arkitektur

 

CLAY Keramikmuseum Danmark består af to meget forskellige bygnings-stile. Fra vejen ser man den gamle hovedbygning med gårdanlæg, herskabsvillaen Grimmerhus. Fra vand-siden kan man se en stor, moderne glasfacade.

Grimmerhus er opført i årene 1856-57 som enkesæde til den nærliggende herregård Hindsgavl. Huset er tegnet af en af datidens store arkitekter, Johan Daniel Herholdt, der regnes for at være Danmarks første villa-arkitekt. Han er dog også kendt for offentlige bygninger som Universitetsbiblioteket, Nationalbanken (nu redrevet) og Odense Rådhus sammen med Carl Lendorf.

Grimmerhus er bygget i historicistisk stil og gør indtryk med sine karakteristiske røde, buede gavle. Når man kommer ind, møder man en imponerende træbeklædt vestibule i nygotisk stil. Hovedhuset med de tilhørende staldbygninger bliver fredet i 1993 som et velbevaret eksempel på noget af det allerførste danske villabyggeri.

Siden 1994 har der været keramikmuseum på stedet. Da museet efterhånden vokser og har brug for mere plads, begynder man i 2008 at planlægge en udvidelse. Dette kalder på utraditionelle løsninger, der både tager hensyn til det fredede hus og den naturskønne placering tæt på vand og fredskov.

Efter en arkitektkonkurrence, finansieret af Realdania, falder valget på arkitektfirmaet Kjaer & Richter, der samarbejder med arkitekt Niels Frithiof Truelsen, Wad Landskabsarkitekter og Henry Jensen A/S Rådgivende Ingeniører. De vælger i respekt for det gamle hus og omgivelserne at placere hovedparten af den 1500 m2 store museumstilbygning under jorden.

Udsigten over Lillebælt bevares ved at bygge ind i skrænten og afslutte med store glasfacader ud mod vandet. I Skulpturparken bag museet ses kun den nybyggede pavillon, hvor store glaspartier giver udsigt over vandet og til det gamle hus, mens lameller beklædt med håndstrøgne tegl i rødbrune og rustrøde farver skræmer for sol og indblik. Resten af bygningen er placeret under jorden.

Udstillingssalene er store og luftige med flot lysindfald fra det store vinduesparti og et ovenlysvindue. Salenes indretning tillader meget forskellige scenografiske udtryk i særudstillingerne, mens de massive douglas plankegulve understreger indtrykket af smukke materialer og godt håndværk.

Fem fonde har i alt bidraget til byggeriet med 60 mio. kr.: Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, OAK Foundation Denmark og Det Obelske Familiefond. Tilbygningen og museets nye navn, CLAY Keramikmuseum Danmark, indvies under overværelse af HM Dronning Margrethe d. 19. maj 2015.

Allerede i 2022 står museet overfor endnu en underjordisk udvidelse til 38 mio. kr. Denne gang med henblik på en ny, topsikret udstillingssal og ekstra magasinplads, som muliggør en større udveksling af dansk og international keramik.

Tilbygningen og sikkerhedsoptimeringen sker med bidrag fra A.P. Møller Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden og Knud Højgaards Fond. Indvielsen finder sted den 7. oktober 2023 og endnu en gang under fornem overværelse af HM Dronning Margrethe.

 

Keramisk kunst og pavillonen på CLAY
Udsnit af pavillonens håndstrøgne teglsten