Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

En

Kunst i undervisningen

At møde kunst og kulturhistorie i “virkeligheden” er en stor oplevelse. Hvert år lægger et stort antal skoleklasser vejen forbi CLAY Keramikmuseum Danmark for at anvende museet som læringsrum. Vi lægger vægt på varierede undervisningsformer og aktiv elevdeltagelse. Vi har gode erfaringer med at lade mødet med og samtalen om kunst og keramikken være omdrejningspunkt for læring.
Omvisninger for skoler bliver afholdt af museets faglige personale og varer ca. 1½ time. Omvisninger kan bookes onsdage til fredage kl. 9-15
Vil du besøge os med din klasse, så kontakt gæste- og arrangementschef
Helle Tengstedt på tlf.: 24 97 43 22 eller mail: helle@claymuseum.dk

Alle grupper bedes melde deres besøg før ankomst, således at besøg af flere klasser/grupper kan koordineres og dermed sikre alle den bedste oplevelse.
Skolerne er velkomne til at spise madpakker i museets smukke park.
Til udprintning: