Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

En
ATRIUM. DEN LEVENDE KRUKKE

ATRIUM. DEN LEVENDE KRUKKE

13.10.2018 – 31.03.2019
I 2015 blev ATRIUM dannet, som et kreativt forum for en gruppe danske keramikere, der nærede et ønske om at undersøge, udfordre og genfortolke den historisk set ringeagtede og oversete plantekrukke. I fællesskab og med stor passion har de arbejdet på at udfolde den keramiske beholders form- og udtryksmæssige potentiale.
Udstillingen ATRIUM. DEN LEVENDE KRUKKE er resultatet af ATRIUM-gruppens kollektive arbejde med vidt forskellige krukkeformer i årene 2015-2018. Resultatet er en sammenhængende installation, hvor fortællingen om en af keramikkens arketyper udfoldes på nye måder – i forskellige formater, formsprog, farver og konstellationer – med stor inspiration fra og i tæt samspil med forskellige plantevækster.
ATRIUM består af keramikerne Anja Bache, Pia Baastrup, Lis Biggas, Vibeke Buciek, Ane-Katrine von Bülow, Lea-Mi Engholm, Vinni Hedegaard Frederiksen, Inger Heebøll, Vibeke Krog, Ann Linnemann, Lone Skov Madsen, Helle Rittig, Lise Seier Petersen, Tine Secher og Mette Marie Ørsted.
 
Tak til de fonde, der har støttet udstillingen:
Ernst og Vibeke Husmans Fond
Beckett-Fonden
Middelfart Sparekasse
Tak til de fonde, der har støttet ATRIUM-gruppen:
Statens Kunstfond, Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design
Statens Kunstfond, Projektstøtteudvalget for Billedkunst
L.F. Foghts Fond
Dansk Tennisfond
På billedet ses Pia Baastrups “Portrætter” (2017-2018). Foto: Ole Akhøj.