Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

En
Material World

Material World

02.november 2018 – 20. januar 2019

Udstilling ‘Material World’ viser 11 bachelorprojekter i glas og keramik fra programmet ’Craft – Glass and Ceramics’ på Kunstakademiets Designskole Bornholm.

Afgangsprojekterne har i sit udgangspunkt ikke primært til formål at være rettet til et museum, men skal opfylde visse læringsmål gennem dokumentation af metode og proces, samt at demonstrere den studerendes kompetence til at formidle gennem sit materiale i en æstetisk ramme.

Med udstillingen Material World præsenteres en diversitet i tema og udtryk og viser dermed bredden af de muligheder, som den materialenære tilgang kan bidrage med af løsninger på spørgsmål i vores samtid. Værkerne beskæftiger sig med funktionalitet, fortælling, æstetik, terroir og debatskabende samfundsspørgsmål.