Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

En
Ph.d.-stipendium til projekt om ‘Axel Salto og Den kgl. Porcelainsfabrik’ ved Institut for Design og Kommunikation og Clay Keramikmuseum Danmark

Ved Institut for Design og Kommunikation, Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet i Kolding opslås et 3-årig ph.d.-stipendium i samarbejde med Clay Keramikmuseum Danmark. Den, der ansættes, vil få arbejdsplads både på universitetet og museet. Stillingen er bevilliget af Ny Carlsbergfondet og forventes besat d. 1. september eller snarest derefter.

For mere info se: SDU ledige stillinger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Per Krogh Hansen på tlf.: 65 50 14 51 eller e-mail: pkha@sdu.dk, eller til museets direktør Pia Wirnfeldt på tlf.: 64 41 47 98 eller e-mail: pia@claymuseum.dk

Ansøgningen skal indeholde:

  • Særligt ph.d.-ansøgningsskema, der findes her
  • CV
  • Projektbeskrivelse på max. 5 sider (max. 2.400 anslag pr. side)
  • Eksamensbeviser
  • Op til 2 af de mest relevante publikationer. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil

Ansøgningen skal sendes elektronisk via dette link: Ansøg online