Clay-logo Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

En
Bygningen
Pavillion.
Foto: Thomas Mølvig
Café CLAY.
Foto: Thomas Mølvig
Udsigt til Lillebælt.
Fotos: Thomas Mølvig
Pavillion.
Foto: Thomas Mølvig
Udsnit af pavillonens håndstrøgne teglsten
Pavillion.
Foto: Thomas Mølvig