Keramikmuseum
Danmark

Museum of ceramic art
denmark

En
Ændring af tilkørsel til CLAY

Pga vejarbejde vil der indtil den 29. september 2017 kun være én tilkørselsvej til CLAY, nemlig via Slengeriksvej, en sidevej til Brovejen (vejen, der fører over den gl. Lillebæltsbro).

Når man kommer ind på Slengeriksvej, skal man køre forbi skiltningen og fortsætte gennem skoven. Herefter ligger CLAY på venstre side.

Vejarbejdet er en del af projekt Klima Byen Middelfart og indebærer, at krydset Kongebrovej/A C Hansens Allé midlertidigt er spærret for gennemkørsel

Se kort for spærring:
Spærring 1
Spærring 2

For gæster, som kommer til fods fra Middelfart centrum anbefaler vi, at man går langs havnen og tager stien, som ligger mellem CLAY og kirkegården for at komme til museet.